بروشورشرکتها - لیست شرکت کنندگان چاپ
سه شنبه, 28 شهریور 1391 ساعت 08:48

درحال بروزرسانی

 
عكس 1
عكس 2
عكس 3
عكس 4
عكس 5
عكس 6
عكس 7
عكس 8
عكس 9
عكس 10
11 عکس
12 عکس
13 عکس

 

چه عواملی معنای معماری را پدید می آورد؟

در نگاه اول نمای ساختمان با فرم مقعر و نیم هلال خویش همچو آغوش باز پذیرای ساکنین و بازدید کنندگان می باشد تا دعوت کنندگی را به بهترین شکل به انجام رساند و نمایی خوشامد گو باشد ادامه مطلب

طرح پیشنهادی برای موزه بین المللی علوم و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

هرچند اینجا موزه علوم و تکنولوژیست ، اما این موزه و اشیای درونش همه و همه، تنها وسایلی هستند برای نیل به یک هدف: عمق بخشیدن به نگاه بازدیدکنندگان

ادامه مطلب

 

ادامه مطلب


http://memarinews.com/Pages/News-13094.aspx